Hướng dẫn lấy lại mật khẩu truy cập Cloud

Truy cập vào trang quản lý

Quý khách cần truy cập vào trang quản lý và chọn gói dịch vụ Cloud cần lấy lại mật khẩu.

Lấy lại mật khẩu dịch vụ Cloud

Quý khách nhấp vào Reset Root Password” sau đó nhấp vào button “Reset Root Password” .  

Quý khách sẽ nhận được thông báo “Mật khẩu mới đã được gửi vào Email của bạn.” nếu thành công.

 

Sau đó quý khách đăng nhập vào Email đăng ký dịch vụ và kiểm tra trong Inbox / Spam Email với tiêu đề “V/v Reset Root Password Request”.

Mật khẩu root(Linux) hoặc Administrator(Windows) là chuỗi ký tự ngẫu nhiên nằm trong ô màu xanh lá.

HORIZON CLOUD

Related Articles